In- Tensions

In-Tensions is a project that emerge from the combination of hairhanging and knitted rope. Once I’m attached on the hair and on the belly I can manipulate my body indirectly thro és un projecte que surgeix al combinar suspensió capil·lar i corda teixida. Al estar lligada pels cabells i per la panxa  em puc manipular indirectament el meu propi cos a través de la corda i jugar amb les tensions i resitencies que s’oposen.

Una fisicalitat de limits i contradicción, de tensions i intensions. Fins aquin punt els limits ens protegeixen o ens oprimeixen; comoditat o llibertat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.