ZIP

ZIP Research

Les brides com a instrument musical.

Les brides són uns trosets de plàstic molt emprats en el món del circ per a seguretat i Rigging, però un cop tallades ja no tenen cap funció perque poden correr en les dues direccions.
El so que produeixen “Zip” és tant similar al d’una cremallera com al del fregament de la corda. Utilitzant aquest so com a font d’inspiració, reparteixo uns quants instrumenst al públic i deixo que els meus moviments quedin impregnats per la textura del concert que toquen.

Març 2018 – Open Stage ACAPA (Tilburg, Holanda)

Març 2018 – Open Stage Poortgebouw (Rotterdam, Holanda)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.