CORDACAU

La CordaCau és una corda amb forma cònica de manera que quedaria connectada al terra com ara els arbres, que són el refugi de molts animals, aquesta part de la corda, serà suficientment gran com perquè m’hi pugui amagar i comptarà amb diversos forats per on podria entrar i sortir.

2016

Bookmark the permalink.

Comments are closed